sugar and spice and everything nice


 
Den vinner som är trägen, den förlorar som ger upp.